Fastighetsmäklarinspektionen

Har du varit orolig över bostadsmarknaden den senaste tiden? Eller är du intresserad av att bli mäklare? Oavsett vilket kommer här en artikel om Fastighetsmärklarinspektionen och deras uppdrag.

Om Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig förvaltningsmyndighet vars främsta uppgift är att se till att det finns disciplinära åtgärder för mäklare. De ansvarar för registreringen av nya mäklare samt håller koll på de befintliga mäklarna och mäklarfirmorna som bedriver verksamhet runt om i Sverige idag. Som mäklare behöver du nämligen ha en licens och adekvat utbildning, annars riskerar du att bli anmäld samt att bli utesluten ur de olika förbunden. De här mäklarna Mäklare på Södermalm har koll på läget och de är både duktiga och utbildade mäklare, enligt konstens alla regler.

Redan år 1720 fanns det en förordning som gällde mäklare som var utfärdad av vår dåvarande kung. Den innebar att det fanns särskilda krav som den som ville arbeta med yrket var tvungen att uppnå samt att de som arbetade med yrket var tvungna att avge en viss mäklared. Detta för att försäkra sig om att de tänkte förhålla sig till förordningen och att de var rätt personer att arbeta med yrket. Det ändrades med tidens gång och 1947 kom kungörelsen om att den som ville bli eller arbetade som mäklare kunde söka auktorisation hos någon av landets handelskammare.

På 80-talet påbörjade länsstyrelser runt om i landet, med utgångspunkt i ovanstående lag, att registrera auktoriserade mäklare. De som under 1986 saknade behörighet att arbeta med yrket fick inte längre göra det och så har det fortsatt sedan dess. Allt för att göra handeln med fastigheter så säker som möjligt för alla inblandade. För inte allt för länge sedan kom det en ny lag som gör det ännu lättare för Fastighetsmäklarinspektionen att se över verksamheterna.

Fastighetsmäklarinspektionen som organisation

Som organisation består Fastighetsmäklarinspektionen av ett beslutsorgan som benämns Disciplinnämnden. Den nämnden har till uppgift att utreda och framför allt avgöra ärenden som kan leda till att mäklare exempelvis stängs av om de inte har rätt form av utbildning eller inte utför yrket enligt gällande praxis. Idag har organisationen runt arton personer anställda och den som utses till ordförande av Disciplinnämnden är också myndighetschef för organisationen. Organisationen är en enrådsmyndighet, vilket generellt innebär att det finns en ordförande och ett råd. Andra enrådsmyndigheter är till exempel Skatteverket och Finanspolitiska rådet.

Vissa typer av advokater får fortfarande förmedla en viss typ av fastighet utan att vara utbildade och registrerade mäklare. Men, för övriga gäller det sedan 2003 att de måste vara registrerade och således också ha genomgått adekvat utbildning och liknande. Till skillnad från i andra länder blir det således mer säkert att köpa och sälja bostäder för intresserade i Sverige. Det finns liknande regelverk i andra länder också, men långt i från alla följs i samma utsträckning.

 
 

Dela