Höj värdet på huset med en elbilsladdare

Allt fler väljer idag att gå ifrån bilar som drivs av fossila bränslen till el- eller hybridbilar. I takt med detta ökar också antalet laddningsstationer och allt fler inrättningar och företag inser vikten av att tillhandahålla möjligheter för laddning av elbilar. Det är dock fortfarande en hel del människor som tvekar inför att ta steget, då tillgång till laddningsstationer inte är tillräckligt stort ännu. Ett steg i rätt riktning kan vara att installera en egen laddstation hemma.

Visste du att installationen av en laddstation kan höja priset på din bostad betydligt? Detta då den attraherar flera olika typer av intressenter. Både de som redan har en elbil, de som kan tänka sig att byta till en elbil och de som har en vanlig bil. Detsamma gäller för lägenheter. Att installera laddstolpar för el- och hybridbilar i en bostadsrättsförening kan öka värdet på lägenheterna avsevärt.

Det finns såklart flera olika typer av laddboxar och olika leverantörer av dessa. Ett mycket trevligt alternativ är smarta Laddboxar. Detta innebär att elbolaget som tillhandahåller el till laddboxen har utvecklat en teknik som känner av när elpriset är som lägst. På så sätt kan du ladda din elbil till lägsta möjliga pris. Med några enkla inställningar i en tillhörande app kan du ange när du behöver ha en fulladdad bil, sedan sköter systemet resten. Din bil är fulladdad vid den tidpunkt du behöver den och du har dessutom gjort det till billigast möjliga pris.

Ytterligare ett incitament som kan var viktigt att känna till är att staten subventionerar installationer av elladdningsstationer. Detta är en del av satsningen Klimatklivet som syftar till att minska miljöfarliga utsläpp och det är en satsning som Riksdagen beslutat om. Detta bidrag, som sker i form av ett skatteavdrag, finns för både organisationer, bostadsrätter och för privatpersoner. För privatpersoner innebär bidraget att man kan få hälften av kostnaderna för material inklusive, laddbox och arbetskostnaden för installationen. Som högst kan man dock få 10 000 kronor.

Man behöver faktiskt inte ens ha en elbil för att installera en laddbox och få skatteavdrag för detta. Det är själva installationen som subventioneras!

 
 

Dela