Mäklares rådgivnings- och upplysningsskyldighet

Visste du att en mäklare har skyldighet att ge dig upplysningar och råd? Informationen som en mäklare har kan dock vara begränsad vilket innebär att hen inte kan informera dig om alla aspekter. Men det finns en del grundläggande kunskap som mäklaren bör ha och måste informera säljaren om.

Information om bostadens skick och eventuell besiktning

Upplysningsskyldigheten gäller för mäklarens iakttagelser gällande bostadens skick. När en mäklare, eller någon som mäklaren har anlitat, värderar bostaden gör de en ytlig undersökning av bostaden. Med andra ord gör de en värdering av bostadens skick och köparen har rätt att ta del av den information. Utöver detta ska mäklaren upplysa köparen om att bostaden har blivit besiktad, samt andra uppgifter som framkommer i besiktningsprotokollet.

Bygglov och andra planbestämmelser

Även om en mäklare inte har någon direkt skyldighet att kolla upp bygglov och andra planbestämmelser, bör de informera köparen om var hen kan hitta sådan information. Det kan handla om att på eget initiativ informera köparen om vart de kan vända sig, att ge rekommendationer från sin tidigare yrkeserfarenhet eller andra förmedlingsuppdrag.

Mäklarens ansvar vid uppkomsten av fel

I grund och botten är mäklaren inte en part i köpekontraktet mellan köparen och säljaren. Å andra sidan kan det förekomma situationer då en mäklare har brutit de skyldigheter hen har enligt lagen. Det kan handla om att medvetet dölja information och mäklaren kan därför bli skadeståndsskyldig till köparen.

Ansvar vid en tvist mellan säljare och köpare

En mäklare ska alltid vara opartisk vid tvister, de som sker både innan och efter att deras uppdrag är slutfört. Tvister som sker innan mäklarens uppdrag är klart kan handla om ändring av tiden för tillträdet, avtal om återgång eller prisavdrag. Alla eventuella överenskommelser ska dokumenteras av mäklaren. Däremot har mäklaren har ingen skyldighet att engagera sig i tvister efter avslutat uppdrag. Om mäklaren trots allt vill engagera sig, kan de hjälpa till genom att skriva ett förlikningsavtal, eller beskriva för parterna vad som gäller enligt lagen.

 
 

Dela