Mäklarnas historia

Om du någon gång sålt eller köpt ett hus har du med största sannolikhet gjort det via en mäklare. En mäklare fungerar egentligen inte mer än som en mellanhand, men deras kunskaper om hur man säljer och deras kontaktnät kan vara till stor nytta. Men var börjar egentligen yrkesgruppens historia?

Faktum är att det är en relativt ny yrkesgrupp. I USA gjordes de första försöken att bilda en organisation kring mäklarskrået under 1890-talet. Det var sedan under 1900-talets inledning som mäklaryrket blev det vi känner det som idag. Det vill säga att mäklarbyråer listar många objekt för försäljning, håller i visningar med mera. Men vad är syftet med mäklare egentligen? När yrket växte fram handlade det om att skapa tillit i fastighetsförsäljningar. Mäklare fungerade helt enkelt som garanter för att fastigheterna som såldes höll god standard. De fick med andra ord i någon utsträckning fastighetsmarknaden att flyta på ett bättre och säkrare sätt.

Flera koncept som vi idag tar för givna när det gäller köp och försäljningar av fastigheter växter fram under decennierna som följde under 1900-talets början. Sådant som öppet hus och att inreda fastigheterna på sätt som tilltalar den tänkta målgruppen.

Nu börjar mäklarskrået till viss del flytta över till nätet. Många ser det nu som onödigt att låta en mäklare sköta försäljningen av fastigheter. Det har lett till att det numera finns ett flertal olika ”online-mäklerier”. De har tagit över mäklarens roll av att fungera som garant för försäljningen. Ett exempel på en tjänst av det slaget är Workaround som förmedlar kontorslokaler i hela Sverige. Om du är på jakt efter ett nytt kontor kan du söka dig dit och få hjälp med att hitta en lokal som passar just dina syften. Och om du själv funderar över att köpa eller sälja ett hem får du själv fundera över om du behöver en klassisk mäklare som mellanhand.

 
 

Dela