Mäklarutbildning

Om du vill bli en fastighetsmäklare behöver du utbilda dig på högskolenivå. Du måste studera högskolekurser inom allt från fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. Sammantaget krävs 120 högskolepoäng.

Fastighetsmäklarutbildningar finner du ofta på de tekniska högskolorna.

 

Fastighetsmäklarinspektionen – FMI
FMI, Fastighetsmäklarinspektionen, utvecklar det som benämns god fastighetsmäklarsed. Genom de beslut som avkunnas i tillsynsärenden utvecklas den goda fastighetsmäklarseden. Det är FMI som har fastställt vad som ska ingå i mäklarutbildningen.

 

Studera i utlandet
Kan man genomföra sina studier utomlands? Svaret på den frågan är: Ja, vissa delar kan du tillgodoräkna dig. Bra att kontrollera med FMI vilka delar av fastighetsmäklarutbildningen det gäller, innan du påbörjar några utlandsstudier.Mäklare utbildning 1

 

Gäller utbildningen globalt?
För det fall man önskar arbeta som fastighetsmäklare utomlands är det ju bra att ha en svensk fastighetsmäklarutbildning i botten. Man får dock räkna med att mäklaryrket är reglerat i vissa länder, vilket innebär att det krävs ett tillstånd för att man ska få utöva yrket där och man måste registrera sig som mäklare i det landet.  Vidare får man ta med i beräkningen att lagstiftningen skiljer sig åt från den svenska.

Förmodligen behöver man komplettera med för det aktuella landet relevant utbildning. I EU-länder kan det krävas att du genomför praktik eller ett särskilt kunskapsprov för yrkesutövning som just mäklare.

 

Registrerad fastighetsmäklare
För att få registrera dig som fastighetsmäklare behöver du alltså ha klarat av studier om 120 högskolepoäng och du ska dessutom ha praktiserat hos en registrerad fastighetsmäklare under tio veckor. Därtill ska man betala en årsavgift på 2 500 kr för att få vara en registrerad fastighetsmäklare. Avgiften ska vara betald senast den 15 mars varje år, annars blir man avregistrerad.

 

Opartiskhet
Det är kanske inte allmänt känt fast i enlighet med praxis ska en fastighetsmäklare vara opartisk i sin roll gentemot både köpare och säljare. Båda parter ska kunna lita på att man får korrekt information och den rådgivning man behöver oavsett om man är säljande eller köpande part. Mäklaren har dock en närmare anknytning till sin uppdragsgivare då det gäller själva prisfrågan och relaterade överlåtelsevillkor.

 

Taggar: , , , , , , , , ,

 

Dela