Tomträtt – vad är det?

Vad är egentligen tomträtt? Kort sagt innebär tomträtt att man har rätt att nyttja en tomt (eller fastighet) utan att själv äga den. Om man innehar en tomträtt har man alltså rätt att nyttja marken, detta går nästan att likställa med äganderätt. Har man en tomträtt kan man sälja den, eller till och med pantsätta den. Den som egentligen äger tomten är dock någon annan, oftast en kommun som har upplåtit nyttjanderätten under en lång, obestämd period. Den som har en tomträtt måste betala en årlig avgift till ägaren. Tomträtt kan innehas av både privatpersoner och företag.

Höjningar av avgiften

Många villaägare med tomträtt får räkna med höjningar av avgiften. Detta beror på att markvärdet på många håll har stigit. Marken taxeras alltså högre idag än när de gamla tomträtterna beslutades. I vissa delar av Stockholm får innehavare av tomträtter räkna med kraftiga höjningar som innebär avgifter på upp till 18 000 kronor mer om året. De höjda avgifterna väntas inte bara slå mot villaägare utan även mot bostadsrättsföreningar som kan tvingas höja sina avgifter kraftigt. Främst drabbas de med tomträtter i Stockholms innerstad och dess närförorter. Men även i vissa mindre städer höjs tomträtterna kraftigt, exempelvis i Hallstahammar. Naturligtvis har detta kritiserats starkt av alla berörda.

Hur kommer man undan?

Det är klart att det inte är roligt för de föreningar och villaägare som drabbas. Men kommunerna och staten har anledning att höja avgifterna. Stockholm räknar med att få in en miljard på höjda tomträtter, pengar som går in i stadens budget för att på så sätt gå tillbaka till finansiering av stadens olika projekt. Marken är till syvende och sist stadens, inte tomträttinnehavarens. Genom att köpa loss marken kan man komma runt detta. I regel kan man göra det när som helst och då får man betala ca 50 % av taxeringsvärdet. Om man har råd och möjlighet bör man alltså göra det nu, innan ändringarna införs.

 
 

Dela